Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Framtidens hållbara universitet

Framtidens hållbara universitet

Other, 350-årsjubileum

Hållbarhetsforum arrangerar ett seminarium och workshop där studenter och anställda vid Lunds universitet samtalar om hur vi tillsammans kan nå fram till ett hållbart universitet!

Universitetet är en viktig drivkraft för en bättre värld genom både vår forskning och vår utbildning. Samtidigt belastar vi miljön genom vår verksamhet – lokaler, resor, allt det vi konsumerar och så vidare. Som en del av programmet under den sista vetenskapsveckan Framtidens universitet, arrangerar Hållbarhetsforum en eftermiddag den 18 oktober där studenter och anställda vid Lunds universitet samtalar om hur vi tillsammans kan nå fram till ett hållbart universitet. Välkommen att bidra med dina tankar och idéer!

Medverkande

Bo-Anders Jönsson, vicerektor och ordförande i utbildningsnämnden och forskarutbildningsnämnden
Susanne Kristensson, förvaltningschef
Emily Boyd, professor och föreståndare LUCSUS
Håkan Rodhe, universitetslektor IIIEE och i bedömargrupp på Universitetskanslersämbetet om hållbar utveckling i utbildningar
Susanne Arvidsson, docent Företagsekonomiska instutitionen, Ekonomihögskolan
Claes Nilén, miljöchef

Lisa Thelin, avdelningschef Samverkan

Fler namn tillkommer.

Program

15.00–15.30
Registrering och mingel

15.30–17.30
Hur kan utbildningen bli mer hållbar? 
Ett panelsamtal med representanter från universitetsledningen, utbildningsnämnden och forskare.
Samtalsledare är två lundastudenter, Kajsa Fernström Nåtby och Adam Leckius.

Workshop om vägen mot ett hållbart universitet
Vilken roll har Lunds universitet i arbetet att nå de sjutton globala hållbarhetsmålen? Hur jämkar vi samman frågor som digitalisering med ett levande campus, internationalisering med minskat resande och så vidare? Och vad kan praktiskt göras för att utveckla utbildning, forskning och samverkan för att vi ska kunna leva upp till universitets policy om att ”leva som vi lär”? Bidra med dina idéer för det fortsatta arbetet. Var med och diskutera vid mindre bord på olika teman som hållbarhet i utbildningen, forskningens roll, samverkan med samhället, jämställdhet och mångfald, hållbart campus, inköp, resfria möten m.m. Läs om alla teman för workshopen här.

Summering av dagen och tankar om nästa steg

Anmälan

Anmäl dig här. Begränsat antal platser. 

När: onsdag 18 oktober kl 15-17.30. 
Var: Lilla Salen och Nya fest, AF-borgen
Vem: för dig som är student eller anställd vid Lunds universitet

Läs mer om eventet och universitets hållbarhetsarbete här.

Evenemanget är en del av Lunds universitets vetenskapsvecka Framtidens universitet 16-22 oktober som organiseras som en del av universitetets 350-årsjubileum. Se alla evenemang under denna vecka.

In English

Join us for a discussion on how to reach a sustainable Lund University on the 18th of October in AF-Borgen!
The panel discussion in the beginning of the programme on sustainability and education will be held in Swedish. During the following workshop on different subjects concerning a sustainable Lund University it's possible to speak both Swedish and English.

We welcome both employees and students to attend this event. Registration in advance is needed.

Time: 
18 October 2017 15:00 to 17:30
Location: 
Lilla Salen, AF-Borgen, Lund
Contact: 
jenny.hansson [at] cec.lu.se

About the event

Time: 
18 October 2017 15:00 to 17:30
Location: 
Lilla Salen, AF-Borgen, Lund
Contact: 
jenny.hansson [at] cec.lu.se

Lund University Sustainablity Forum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se