Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

The winners in the Sustainability Forum Case Competition

On Tuesday 24 May the winners in the Sustainability Forum Case Competition Spring 2016 were presented. Three teams had been selected by the jury which included representatives from the case companies - NSR, Godsinlösen and the Swedish Society for Nature Conservation, as well as representatives from VentureLab, SoPact, iiiee and Cowi.
Prize ceremony during the circular economy conference in Lund, May 24, 2016. Photo: Kajsa Fernström Nåtby
Prize ceremony during the circular economy conference in Lund, May 24, 2016.

We thank all the participating teams for their committment and interesting ideas. The winners that was finally selected by the jury in the three different categories were:

Case 1

The winning team was:

Kajsa Sennemark Aldman & Lisa During

The motivation of the jury:

”Det vinnande bidraget har på ett metodiskt och analyserande sätt tagit sig an utmaningen, att minska avfallsmängderna och främja ökat återbruk på återvinningscentralen i Helsingborg. Med en tydlig röd tråd – från problematisering, vision till kartläggning av möjligheter samt vidare rekommendationer – är bidraget ett gott underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet av NSR:s återbruksverksamhet. Bidraget ger förutom konkreta lösningar också kreativa idéer på nytt utflöde av material där inlämnade prylar nyttjas som resurser i slöjdundervisning. Något som, förutom minskade avfallsmängder rent konkret, också banar väg för ökad kunskap och beteendeförändring i vårt slit-o-släng-samhälle.”

(the text will be translated into English in the following week.)

The winning contribution in case 1 may be downloaded here as a pdf:

PDF iconnsr_case_durling_sennemark.pdf

Case 2

The winning team was:

Ida Mexnell & Daniel Nordström

The motivation of the jury:

”Vinnarna i detta case har presenterat ett konkret förslag på hur Godsinlösen AB (GIAB) kan öka sina affärsområden. Studenterna har identifierat tre områden där avfall uppstår, Flyttfirmor, Bostad- och hyresrättsföreningar samt skolan. I dessa områden finns avfall som GIAB direkt kan omvandla till resurser. Det finns en enkelhet i förslagen med "lågt hängande frukt" som gör att GIAB skulle kunna starta upp med implementering i dessa branscher direkt. Studenterna besvarar frågeställningen på projektet och uppfyller kraven som ställs samt presenterar förslaget pedagogiskt och tydligt. Identifieringen av Bostads- och hyresrättsföreningar är den mest innovativa och det är det förslag som GIAB tar med sig i framtiden.”

(the text will be translated into English in the following week.)

The winning contribution in case 2 may be downloaded here as a pdf:

PDF iconcase_2_-_godsinlosen_mexnell_nordstrom.pdf

Case 3

The winning team was:

Kajsa Fernström Nåtby, Matilda Hagert, Erik Helldén & Vindar Fritzell

The motivation of the jury:

"Med sin nydanande kapitalförsäkring kopplar produkten Klimatspar Barn ihop vanliga privatpersoners sparande med globala utvecklingsprojekt inom klimatförbättrande åtgärder, något som tidigare varit förbehållet främst stora och ofta institutionella spelare. Genom Klimatspar Barn kan konsumenter låta sina pengar bidra till långsiktig miljö- och samhällsnytta, samtidigt som de genererar ett framtida sparkapital för en enskild individ. Klimatspar Barn svarar väl in på arbetsbeskrivningens krav om transparens, enkelhet och kvalitetssäkring. Den är lätt för vanliga konsumenter att förstå och den kan bana väg för flera liknande produkter i framtiden."

(the text will be translated into English in the following week.)

The winning contribution in case 3 may be downloaded here as a pdf:

PDF iconcase_-_3_-_kajsa_vindar_matilda_och_erik.pdf

More about the cases

Read about the cases here

 

Latest articles

21/11/2017
New research shows explaining things to ‘normal’ people can help scientists be better at their jobs
New research shows explaining things to ‘normal’ people can help scientists be better at their jobs
07/11/2017
Climathon in Lund 2017
Climathon in Lund 2017
23/10/2017
Sustainability in Education Should be an Issue for the University Leadership, say LUCSUS Researchers
Sustainability in Education Should be an Issue for the University Leadership, say LUCSUS Researchers
11/10/2017
Health, food and water in a changing climate
Health, food and water in a changing climate
09/10/2017
Future Earth Blog: Diving into “allocation and access” in Sweden
Future Earth Blog: Diving into “allocation and access” in Sweden

Lund University Sustainablity Forum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se